Wall of Fame

Students who established milestones in Journey of Imperial Commerce Tutorials

 • Jayashri Raut

 • Vidya Girase

 • Shital Shinde

 • Pooja Upasani

 • Anjali Bhavsar

 • Sarvesh Joshi

 • Aditya Patil

 • Rahul Kulkarni

 • Pramod Tak

 • Rupali Kopnar

 • Kavita Shinde

 • Shital Singh

 • Swapna Singh

 • Amruta Shimpi

 • Kalyani Pawar

 • Asha Pawar

 • Nilkanti Kulkarni

 • Priya Goklani

 • Dipti Sharma

 • Swapnali Jaybhave

 • Sneha Shinde

 • Latika Deshpande

 • Swapna Pawar

 • Varsha Pawar

 • Rupali Saindane

 • Pooja Patil

 • Pranjal Pawar

 • Pooja Dhomse

 • Priya Joshi

 • Shweta Salve

 • Dakshata Lingayat

 • Sujata Navale

 • Pratikha Pawar

 • Priyanka Pawar

 • Priyanka Nikam

 • Rahul Jone

 • Rahul Nikam

 • Vijay Chavan


11th/12th Top Scorer

 • Asha Sasidharan

 • Sneha Shinde

 • Suraj Goklani

 • Gauri Mahajan

 • Lekha Das

 • Gauri Mahajan

 • Sanket Kothawade

 • Ravi Mishra

 • Kavita Rahade

 • Pooja Tejankar

 • Rishabh Debnath

 • Ritika Rajput

 • Prem Ingale

 • Bhakti Annapurne

 • Vaishnavi Patil

 • Snehal Kardak